ភាសា :
SWEWE ជា​សមាជិក :ចូល |ចុះឈ្មោះ
ស្វែងរក​សម្រាប់
សហគមន៍​អ្នក​សព្វវចនាធិប្បាយ |ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ |ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ |ចំណេះ​ដឹង​វាក្យ​សព្ទ |ចំណេះ​ដឹង​ការ​ផ្ទុក​ឡើង
សេដ្ឋ​កិច្ច - ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ [ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ ]
ពាណិជ្ជកម្ម​ជាអ្វី​?​[0]
ដូចម្ដេមដែលហៅថាgdp per capita[0]
ពាណិជ្ច្ចកម្មជាអ្វី[1]
ការគ្រប់គ្រងគុណភាពសរុប[1]
តើពាណិជ្ជជាអ្វី?[0]
ការប្រកួតប្រជែង[1]
ពាណិជ្ជកម្ម[1]
ហេតុអ្វីបានជាការគ្រប់គ្រងគុណភាព បានរួមចំនែកជោគជ័យ?[1]
តើពាណិជ្ជកម្មគឺ ជាអ្វី[0]
ដូចម្ដេចដែលហៅថាពាណិជ្ចកម្?[1]
គុណវិបត្តិនៃការប្រកួតប្រជែង[1]
ទុនផលជាតិសរុបបានមកពីណា?[0]
ឧកាសរបស់កូកាកូឡា[1]
GDPផលិតផលជាតិសរុប?[1]
ផលិតជាតិសរុបសំដៅលើអ្វី[1]
អ្វីជាពាណិជ្ជកម្ម[1]
មូលធនជាអ្វី?[1]
តើគេវាស់វែងផលិតផលជាតិសរុបនៅពេលណា?[0]
តើការប្រកួតប្រជែងទីផ្សាមានគុណវិបត្តិដូម្តេច?[1]
កាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយផ្ទាល់ជាអ្វី[0]
ការសិក្សាការគ្រប់គ្រងគុណភាពសរុប[1]
ផលិតផលក្នុងស្រុក[0]
រៀនពាណិជ្ជកម្មរៀនពីអីផង[1]
រៀនពាណិជ្ជកម្មរៀនទាក់ទងនឹងអី[0]
ស៉ី[1]
ទ្រឹស្តីបែងចែកពលកម្មរ[1]
ផលិតផលជាតិសរុប តើវាជាអ្វី?[1]
ពាណិជ្ជកម្មជាអ្វី?[1]
ពិពណ៍នាអំពីគ្រប់គ្រងគុណភាពសរុប[1]
ពាណិជ្ជកម្មជាអ្វី[1]
[ ច្រើន​ទៀត ]ប្រភេទ
ទាំងអស់ ប្រភេទ
វិទ្យា​សា​ស្រ្ត
ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា
ធម្មជាតិ
ប្រជាជន
ជីវិត
សង្គម
វប្ប​ធ​ម៍
សិល្បៈ
ប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត
កីឡា
សេដ្ឋ​កិច្ច
ស្វែងរក​សម្រាប់

版权申明 | 隐私权政策 | រក្សាសិទ្ធិ @2018 ចំណេះ​ដឹង encyclopedic ពិភព​លោក