ភាសា :
SWEWE ជា​សមាជិក :ចូល |ចុះឈ្មោះ
ស្វែងរក​សម្រាប់
សហគមន៍​អ្នក​សព្វវចនាធិប្បាយ |ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ |ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ |ចំណេះ​ដឹង​វាក្យ​សព្ទ |ចំណេះ​ដឹង​ការ​ផ្ទុក​ឡើង
ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា - ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ [ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ ]
និយមន័យពាក្យទ្រឹស្តី[0]
រចនាសម្ពន្ធ័គឺជាអ្វី?[0]
រូបមន្តវិមាត្រ[0]
តើការរៀបចំចាត់ចែងជាអ្វី?[1]
រចនាសម្ព័ន្ធជាអ្វី?[0]
រចនាសម្ព័នជាអ្វី[0]
និយមន័យវិមាត្រ[1]
តើការវាស់វែងគុណភាពសរុុបមានកត្តអ្វីខ្លះ[1]
តើចាមពលគីមីជាអ្វី?[1]
រក វេវចនសព្ទ អគារសិក្សា[0]
អគារសិក្សា[1]
និឃណ្តសាស្រ្ត[0]
ចូរពន្យល់ពីដំណើរការគ្របគ្រងគុណភាពសរុប[1]
សប្បកម្ម[1]
តើថ្នាំរបេង និងថ្នាំពន្យាកំនើតមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះបើប្រើជាមួយគ្នា[1]
រច្ចនាសម្ព័ន្ធជាអ្វី?[1]
ប្រភេទអំណាច[1]
រចនាសម្ព័ន្ធ[1]
និយមន័យនៃពាក្យទ្រឹស្តី[0]
និយមន័យ មេដ្យានទ័រ[1]
ពាកន័យដូចនឹងពាក្យថែទាំ[0]
ភ្នាសគ្រោង[1]
ព្យាបាលបញ្ហាសក់ជុះ[1]
តើវាជាអ្វី ក្រូម៉ាទីន?[1]
បារត២ក្លរួ តើអ្វីទៅជាតួនាទី?[0]
វាជាអ្វី វារីវប្បកម្ម?[1]
មូលហេតុនៃរបេងកូនកណ្តុរ?[2]
ជំងឺរបេងកូនកណ្តុរជាអ្វី[1]
របេងកូនកណ្តុរ វាត្រូវបានព្យាបាលដោយរបៀបណា?[1]
តើជំងឺនេះមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ[0]
[ ច្រើន​ទៀត ]ប្រភេទ
ទាំងអស់ ប្រភេទ
វិទ្យា​សា​ស្រ្ត
ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា
ធម្មជាតិ
ប្រជាជន
ជីវិត
សង្គម
វប្ប​ធ​ម៍
សិល្បៈ
ប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត
កីឡា
សេដ្ឋ​កិច្ច
ស្វែងរក​សម្រាប់

版权申明 | 隐私权政策 | រក្សាសិទ្ធិ @2018 ចំណេះ​ដឹង encyclopedic ពិភព​លោក