ភាសា :
SWEWE ជា​សមាជិក :ចូល |ចុះឈ្មោះ
ស្វែងរក​សម្រាប់
សហគមន៍​អ្នក​សព្វវចនាធិប្បាយ |ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ |ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ |ចំណេះ​ដឹង​វាក្យ​សព្ទ |ចំណេះ​ដឹង​ការ​ផ្ទុក​ឡើង
ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ [ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ ]
ចូរឱ្យនិយមន័យអាហារូបត្ថម្ភ[0]
សក្ដិភូមិ​[1]
និយមន័យពាក្យទ្រឹស្តី[0]
សង្គមជាអ្វី?[0]
អរិភាព[1]
សិក្សា[1]
តើសង្គមជាអ្វី[1]
តើប្រជាពលរដ្ធត្រូវការអ្វីខ្លះពីសេវាសាធារណះ៕[1]
និមន័យទ្រឹស្តី[1]
និយមន័យអាហារូបត្ថម្ភ[1]
ពាណិជ្ជកម្ម​ជាអ្វី​?​[0]
រចនាសម្ពន្ធ័គឺជាអ្វី?[0]
រូបមន្តវិមាត្រ[0]
តើសត្វខ្យងឈ្មោះវិទ្យាសាស្រ្តដូចម្តេច?[1]
សូមជួួយឆ្ល្ល់យ?[1]
ភ្លៀងអាសុីត[1]
ផលវិបាកក្នុងសង្រ្គាមត្រជាក់ឥណ្ឌុចិន[1]
តើការរៀបចំចាត់ចែងជាអ្វី?[1]
ហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិចចាញ់សង្រ្គាមវៀតណាម[0]
រចនាសម្ព័ន្ធជាអ្វី?[0]
រចនាសម្ព័នជាអ្វី[0]
ដូចម្ដេមដែលហៅថាgdp per capita[0]
ដូចម្ដេចដែលហៅថាសេដ្ឋកិច្ចមូូលធននិយម?[0]
និយមន័យវិមាត្រ[1]
តើអក្សសាស្រ្តជាអ្ចី?[1]
វេវចនសព្ទនិងពាក្យប្រជាជន[0]
ពាណិជ្ច្ចកម្មជាអ្វី[1]
ការគ្រប់គ្រងគុណភាពសរុប[1]
តើការវាស់វែងគុណភាពសរុុបមានកត្តអ្វីខ្លះ[1]
តើពាណិជ្ជជាអ្វី?[0]
[ ច្រើន​ទៀត ]ប្រភេទ
ទាំងអស់ ប្រភេទ
វិទ្យា​សា​ស្រ្ត
ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា
ធម្មជាតិ
ប្រជាជន
ជីវិត
សង្គម
វប្ប​ធ​ម៍
សិល្បៈ
ប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត
កីឡា
សេដ្ឋ​កិច្ច
ស្វែងរក​សម្រាប់

版权申明 | 隐私权政策 | រក្សាសិទ្ធិ @2018 ចំណេះ​ដឹង encyclopedic ពិភព​លោក