ភាសា :
SWEWE ជា​សមាជិក :ចូល |ចុះឈ្មោះ
ស្វែងរក​សម្រាប់
សហគមន៍​អ្នក​សព្វវចនាធិប្បាយ |ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ |ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ |ចំណេះ​ដឹង​វាក្យ​សព្ទ |ចំណេះ​ដឹង​ការ​ផ្ទុក​ឡើង
ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ [ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ ]
និយមន័យ មេដ្យានទ័រ[0]
សិប្បកម្ម[1]
ចូរអោយនិយមន័យវិមាត្រ[1]
សំពង[1]
Retrovirus[1]
វេវចន នៃឱពុក?[0]
ដូចម្ដេចដែរហៅថាក្រូម៉ាទីន[1]
រៀនពាណិជ្ជកម្មរៀនពីអីផង[1]
រៀនពាណិជ្ជកម្មរៀនទាក់ទងនឹងអី[0]
ស៉ី[1]
ពាកន័យដូចនឹងពាក្យថែទាំ[0]
ចូរអោយនិយមន័យ សេវាសាធារណៈ?[1]
ភ្នាសគ្រោង[1]
ចូររៀបរាប់អង្គភាពសុខាភិបាលចាប់ពីថ្នាក់កណ្តាលរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមមានអ្វីខ្លះ[1]
ទេវកថា​[1]
វិធីធ្វើទឹកចិញ្ចឹមកោសិការុក្ខជាតិ[0]
អ្វីទៅដែលហៅថាស្ថាបត្យកម្ម[1]
អំណាចជាអ្វី[1]
តើអ្វីជាសេវាសាធារណះ?[0]
ទ្រឹស្តីបែងចែកពលកម្មរ[1]
សេវាសាធារណះគឺជាអ្វី?[1]
ព្យាបាលបញ្ហាសក់ជុះ[1]
មូូលហេតុដែលអាមេរិកចាញ់សង្រាមវៀតណាម?[1]
និយមន័យព្រីស[1]
ផលិតផលជាតិសរុប តើវាជាអ្វី?[1]
ប្រយោជន៍នៃការលេងកីឡា[1]
ក្រូម៉ាទីនជាអ្វី[1]
តើវាជាអ្វី ក្រូម៉ាទីន?[1]
រស្មីសំយោគគឺជាអ្វី?[1]
ចូររក​វេវចនសព្ទនឹងពាក្យ​"អគារសិក្សា"។[0]
[ ច្រើន​ទៀត ]ប្រភេទ
ទាំងអស់ ប្រភេទ
វិទ្យា​សា​ស្រ្ត
ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា
ធម្មជាតិ
ប្រជាជន
ជីវិត
សង្គម
វប្ប​ធ​ម៍
សិល្បៈ
ប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត
កីឡា
សេដ្ឋ​កិច្ច
ស្វែងរក​សម្រាប់

版权申明 | 隐私权政策 | រក្សាសិទ្ធិ @2018 ចំណេះ​ដឹង encyclopedic ពិភព​លោក