ភាសា :
SWEWE ជា​សមាជិក :ចូល |ចុះឈ្មោះ
ស្វែងរក​សម្រាប់
សហគមន៍​អ្នក​សព្វវចនាធិប្បាយ |ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ |ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ |ចំណេះ​ដឹង​វាក្យ​សព្ទ |ចំណេះ​ដឹង​ការ​ផ្ទុក​ឡើង
ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ [ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ ]
មូូលហេតុដែលអាមេរិកចាញ់សង្រាមវៀតណាម?និយមន័យព្រីស
ផលិតផលជាតិសរុប តើវាជាអ្វី?ប្រយោជន៍នៃការលេងកីឡា
ក្រូម៉ាទីនជាអ្វីតើវាជាអ្វី ក្រូម៉ាទីន?
រស្មីសំយោគគឺជាអ្វី?ចូររក​វេវចនសព្ទនឹងពាក្យ​"អគារសិក្សា"។
តើអ្វីទីជាតួនាទី?តើបេឡារុសមានទំហំគីឡូម៉ែត្រការ៉េ?
វាគឺជាអ្វី ឆកសមុទ្រ?ប្រដាប់បន្តពូូជរបស់សត្វ
ណឺរ៉ូន តើអ្វីទៅជាតួនាទី?តើសេវាមានអ្វីខ្លះ?
សេវាសុខភាពសាធារណះមានប៉ុន្មាន?
តើសេវាសាធារណះរួួមមានអ្វីខ្លះ?ឈ្មោះ​របស់​ផ្កា
អ៉ីយ៉ុងអ៉ីដ្រុកស៉ីត តើអ្វីទៅជាតួនាទី?តើខួរក្បាលឆ្វេង និង ខួរក្បាលស្ដាំមានតួនាទីដូចម្ដេច?
ពូជពពែសង្គ្រាមរបស់សូវៀត តើវាជាអ្វី?
កិច្ចការស្រាវជ្រាវចិត្តវិទ្យានិយមន័យអក្សសាស្រ្ត
ហេតុអ្វីត្រូវឲ្យមានការបង្កើតសង្គម?តើវាជាអ្វី ហេតុការបង្កើតសង្គម?
Eupatorium តើវាជាអ្វី?តើសិល្បៈជាអ្វី?
បារត២ក្លរួ តើអ្វីទៅជាតួនាទី?ច្បាប់markovnikov
ស្វែងរក​សម្រាប់

版权申明 | 隐私权政策 | រក្សាសិទ្ធិ @2018 ចំណេះ​ដឹង encyclopedic ពិភព​លោក