ភាសា :
SWEWE ជា​សមាជិក :ចូល |ចុះឈ្មោះ
ស្វែងរក​សម្រាប់
សហគមន៍​អ្នក​សព្វវចនាធិប្បាយ |ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ |ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ |ចំណេះ​ដឹង​វាក្យ​សព្ទ |ចំណេះ​ដឹង​ការ​ផ្ទុក​ឡើង
ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ [ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ ]
ពាណិជ្ជកម្មជាអ្វី?វាជាអ្វី វារីវប្បកម្ម?
អ្វីដែលជា សេវាសាធារណះ?ហេតុុុអ្វីបានជាបារាំងដាក់អាណានិគមលើកទី២លោះវៀតណាម
តេីប្រទេសវៀតណាមមានឈ្មោះដូចមេ្តច?មូលហេតុនៃរបេងកូនកណ្តុរ?
ប្រវត្តិសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមជំងឺរបេងកូនកណ្តុរជាអ្វី
តើជំងឺរបេងកូនកណ្តុរព្យាបាលបានទេតើដីមានទម្រង់ដូចម្តេច?
អ្វីដែលជា រស្មីសំយោគ?ពិពណ៍នាអំពីគ្រប់គ្រងគុណភាពសរុប
ពីថៃទៅខ្មែរ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចូលទៅ?អាកាសធាតុគឺជាអ្វី
សំុុចម្លើយ អ្វីដែលជា?សង្គមគឺជាអ្វី?
សង្គមប្រទេសកម្ពុជា ស្ថានភាអប់រំសហសម័យ ស្ថានភាពនេះ?
អត្ថប្រយោជន៍នៃការលេងកីឡាវិទ្យុសកម្ម បង្កះថាក់ជាអ្វី?
ក្រូមា៉ទីន តើវាជាអ្វី?របេងកូនកណ្តុរ វាត្រូវបានព្យាបាលដោយរបៀបណា?
តើជំងឺនេះមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះពាណិជ្ជកម្មជាអ្វី
តើអ្វីជា ចតុរ័ង្ស?ប្រភេទនៃទស្សនវិជ្ជា
កាលប្បវត តើវាជាអ្វី?អេទីឡែន តួនាទីជាអ្វី?
ភាគហ៊ុនគឺជាអ្វី?ភពព្រះចន្ទ តើវាជាអ្វី?
ស្វែងរក​សម្រាប់

版权申明 | 隐私权政策 | រក្សាសិទ្ធិ @2016 ចំណេះ​ដឹង encyclopedic ពិភព​លោក