ភាសា :
SWEWE ជា​សមាជិក :ចូល |ចុះឈ្មោះ
ស្វែងរក​សម្រាប់
សហគមន៍​អ្នក​សព្វវចនាធិប្បាយ |ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ |ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ |ចំណេះ​ដឹង​វាក្យ​សព្ទ |ចំណេះ​ដឹង​ការ​ផ្ទុក​ឡើង
ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ [ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ ]
តើខួរក្បាលឆ្វេង និង ខួរក្បាលស្ដាំមានតួនាទីដូចម្ដេច?ពូជពពែ
សង្គ្រាមរបស់សូវៀត តើវាជាអ្វី?កិច្ចការស្រាវជ្រាវចិត្តវិទ្យា
និយមន័យអក្សសាស្រ្តហេតុអ្វីត្រូវឲ្យមានការបង្កើតសង្គម?
តើវាជាអ្វី ហេតុការបង្កើតសង្គម?Eupatorium តើវាជាអ្វី?
តើសិល្បៈជាអ្វី?បារត២ក្លរួ តើអ្វីទៅជាតួនាទី?
ច្បាប់markovnikovពាណិជ្ជកម្មជាអ្វី?
វាជាអ្វី វារីវប្បកម្ម?អ្វីដែលជា សេវាសាធារណះ?
ហេតុុុអ្វីបានជាបារាំងដាក់អាណានិគមលើកទី២លោះវៀតណាមតេីប្រទេសវៀតណាមមានឈ្មោះដូចមេ្តច?
មូលហេតុនៃរបេងកូនកណ្តុរ?ប្រវត្តិសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម
ជំងឺរបេងកូនកណ្តុរជាអ្វីតើជំងឺរបេងកូនកណ្តុរព្យាបាលបានទេ
តើដីមានទម្រង់ដូចម្តេច?អ្វីដែលជា រស្មីសំយោគ?
ពិពណ៍នាអំពីគ្រប់គ្រងគុណភាពសរុបពីថៃទៅខ្មែរ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចូលទៅ?
អាកាសធាតុគឺជាអ្វីសំុុចម្លើយ អ្វីដែលជា?
សង្គមគឺជាអ្វី?សង្គមប្រទេសកម្ពុជា ស្ថានភា
អប់រំសហសម័យ ស្ថានភាពនេះ?អត្ថប្រយោជន៍នៃការលេងកីឡា
ស្វែងរក​សម្រាប់

版权申明 | 隐私权政策 | រក្សាសិទ្ធិ @2016 ចំណេះ​ដឹង encyclopedic ពិភព​លោក