ភាសា :
SWEWE ជា​សមាជិក :ចូល |ចុះឈ្មោះ
ស្វែងរក​សម្រាប់
សហគមន៍​អ្នក​សព្វវចនាធិប្បាយ |ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ |ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ |ចំណេះ​ដឹង​វាក្យ​សព្ទ |ចំណេះ​ដឹង​ការ​ផ្ទុក​ឡើង
ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ [ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ ]
មូលហេតុនៃរបេងកូនកណ្តុរ?ប្រវត្តិសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម
ជំងឺរបេងកូនកណ្តុរជាអ្វីតើជំងឺរបេងកូនកណ្តុរព្យាបាលបានទេ
តើដីមានទម្រង់ដូចម្តេច?អ្វីដែលជា រស្មីសំយោគ?
ពិពណ៍នាអំពីគ្រប់គ្រងគុណភាពសរុបពីថៃទៅខ្មែរ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចូលទៅ?
អាកាសធាតុគឺជាអ្វីសំុុចម្លើយ អ្វីដែលជា?
សង្គមគឺជាអ្វី?សង្គមប្រទេសកម្ពុជា ស្ថានភា
អប់រំសហសម័យ ស្ថានភាពនេះ?អត្ថប្រយោជន៍នៃការលេងកីឡា
វិទ្យុសកម្ម បង្កះថាក់ជាអ្វី?ក្រូមា៉ទីន តើវាជាអ្វី?
របេងកូនកណ្តុរ វាត្រូវបានព្យាបាលដោយរបៀបណា?តើជំងឺនេះមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះ
ពាណិជ្ជកម្មជាអ្វីតើអ្វីជា ចតុរ័ង្ស?
ប្រភេទនៃទស្សនវិជ្ជាកាលប្បវត តើវាជាអ្វី?
អេទីឡែន តួនាទីជាអ្វី?ភាគហ៊ុនគឺជាអ្វី?
ភពព្រះចន្ទ តើវាជាអ្វី?សក្ដិភូមិ តើវាមានន័យអ្វី?
តើអ្វីជា ឯកទេសកម្មរកសមីការនៃស្វ៊ែ?
សេចក្ដីផ្ដើម មូលធននិយម?ឈ្មោះនៃដំណើរការនេះនៅក្នុងភាពខុសគ្នានៃដី anujaibika មួយ
ស្វែងរក​សម្រាប់

版权申明 | 隐私权政策 | រក្សាសិទ្ធិ @2016 ចំណេះ​ដឹង encyclopedic ពិភព​លោក