ភាសា :
SWEWE ជា​សមាជិក :ចូល |ចុះឈ្មោះ
ស្វែងរក​សម្រាប់
សហគមន៍​អ្នក​សព្វវចនាធិប្បាយ |ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ |ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ |ចំណេះ​ដឹង​វាក្យ​សព្ទ |ចំណេះ​ដឹង​ការ​ផ្ទុក​ឡើង
ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ [ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ ]
វេវចន នៃឱពុក?ដូចម្ដេចដែរហៅថាក្រូម៉ាទីន
រៀនពាណិជ្ជកម្មរៀនពីអីផងរៀនពាណិជ្ជកម្មរៀនទាក់ទងនឹងអី
ស៉ីពាកន័យដូចនឹងពាក្យថែទាំ
ចូរអោយនិយមន័យ សេវាសាធារណៈ?ភ្នាសគ្រោង
ចូររៀបរាប់អង្គភាពសុខាភិបាលចាប់ពីថ្នាក់កណ្តាលរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមមានអ្វីខ្លះទេវកថា​
វិធីធ្វើទឹកចិញ្ចឹមកោសិការុក្ខជាតិអ្វីទៅដែលហៅថាស្ថាបត្យកម្ម
អំណាចជាអ្វីតើអ្វីជាសេវាសាធារណះ?
ទ្រឹស្តីបែងចែកពលកម្មរសេវាសាធារណះគឺជាអ្វី?
ព្យាបាលបញ្ហាសក់ជុះមូូលហេតុដែលអាមេរិកចាញ់សង្រាមវៀតណាម?
និយមន័យព្រីសផលិតផលជាតិសរុប តើវាជាអ្វី?
ប្រយោជន៍នៃការលេងកីឡាក្រូម៉ាទីនជាអ្វី
តើវាជាអ្វី ក្រូម៉ាទីន?រស្មីសំយោគគឺជាអ្វី?
ចូររក​វេវចនសព្ទនឹងពាក្យ​"អគារសិក្សា"។តើអ្វីទីជាតួនាទី?
តើបេឡារុសមានទំហំគីឡូម៉ែត្រការ៉េ?វាគឺជាអ្វី ឆកសមុទ្រ?
ប្រដាប់បន្តពូូជរបស់សត្វណឺរ៉ូន តើអ្វីទៅជាតួនាទី?
ស្វែងរក​សម្រាប់

版权申明 | 隐私权政策 | រក្សាសិទ្ធិ @2018 ចំណេះ​ដឹង encyclopedic ពិភព​លោក