ភាសា :
SWEWE ជា​សមាជិក :ចូល |ចុះឈ្មោះ
ស្វែងរក​សម្រាប់
សហគមន៍​អ្នក​សព្វវចនាធិប្បាយ |ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ |ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ |ចំណេះ​ដឹង​វាក្យ​សព្ទ |ចំណេះ​ដឹង​ការ​ផ្ទុក​ឡើង
ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ [ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ ]
រចនាសម្ពន្ធ័គឺជាអ្វី?រូបមន្តវិមាត្រ
តើសត្វខ្យងឈ្មោះវិទ្យាសាស្រ្តដូចម្តេច?សូមជួួយឆ្ល្ល់យ?
ភ្លៀងអាសុីតផលវិបាកក្នុងសង្រ្គាមត្រជាក់ឥណ្ឌុចិន
តើការរៀបចំចាត់ចែងជាអ្វី?ហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិចចាញ់សង្រ្គាមវៀតណាម
រចនាសម្ព័ន្ធជាអ្វី?រចនាសម្ព័នជាអ្វី
ដូចម្ដេមដែលហៅថាgdp per capitaដូចម្ដេចដែលហៅថាសេដ្ឋកិច្ចមូូលធននិយម?
និយមន័យវិមាត្រតើអក្សសាស្រ្តជាអ្ចី?
វេវចនសព្ទនិងពាក្យប្រជាជនពាណិជ្ច្ចកម្មជាអ្វី
ការគ្រប់គ្រងគុណភាពសរុបតើការវាស់វែងគុណភាពសរុុបមានកត្តអ្វីខ្លះ
តើពាណិជ្ជជាអ្វី?ស្នូលសង្គមជាអ្វី?
ហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកចាញ់សង្រ្គាមវៀតណាមមូកធនជាអ្វី?
តើសេវាសាធារណៈមានប៉ុន្មានប្រភេទតើចាមពលគីមីជាអ្វី?
ការប្រកួតប្រជែងចូរពន្យល់ពីគុណសម្បត្តិនៃការប្រកួតប្រជែង?
តើសង្គមគឺជាអ្វី?និយមន័យសិប្បកម្ម
សិប្បកម្មជាអ្វី?សង្គមជាតិ​គឺជាអ្វី
ស្វែងរក​សម្រាប់

版权申明 | 隐私权政策 | រក្សាសិទ្ធិ @2018 ចំណេះ​ដឹង encyclopedic ពិភព​លោក