ភាសា :
SWEWE ជា​សមាជិក :ចូល |ចុះឈ្មោះ
ស្វែងរក​សម្រាប់
សហគមន៍​អ្នក​សព្វវចនាធិប្បាយ |ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ |ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ |ចំណេះ​ដឹង​វាក្យ​សព្ទ |ចំណេះ​ដឹង​ការ​ផ្ទុក​ឡើង
ចម្លើយ​សព្វវចនាធិប្បាយ [ដាក់​​​ស្នើ​សំណួរ​មួយ ]
តើសង្គមគឺជាអ្វី?និយមន័យសិប្បកម្ម
សិប្បកម្មជាអ្វី?សង្គមជាតិ​គឺជាអ្វី
តើសិប្បកម្មជាអ្វីសេវាសាធារណៈជាអ្វី?
អ្វីជាកិច្ចសន្យាសង្គមឥរិយាបថនៃអតិថិជនអាហារដ្ឋាន
ព្រេងកថាពាណិជ្ជកម្ម
កានិទានបែបបុរសទីបីតួនាទីរបស់ម៉ាញ៉េស្យូម?
រក វេវចនសព្ទ អគារសិក្សាដូចម្ដេចហៅថាអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ?
អគារសិក្សានិឃណ្តសាស្រ្ត
ហេតុអ្វីបានជាការគ្រប់គ្រងគុណភាព បានរួមចំនែកជោគជ័យ?ចូររកវេវចនសព្ទនឹងពាក្យ"អគារសិក្សា"
សេវាសាធារណះមានអ្វីខ្លះចូរពន្យល់ពីដំណើរការគ្របគ្រងគុណភាពសរុប
តើពាណិជ្ជកម្មគឺ ជាអ្វីកន្លះបន្ទាត់ពុះកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណសមបាត
មុំមានប៉ុន្មាន?អ្វីខ្លះ?ចូរពន្យល់?សប្បកម្ម
ដូចម្ដេចដែលហៅថាពាណិជ្ចកម្?ទីតាំងសព្វនាម
តើថ្នាំរបេង និងថ្នាំពន្យាកំនើតមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះបើប្រើជាមួយគ្នាគុណវិបត្តិនៃការប្រកួតប្រជែង
ទុនផលជាតិសរុបបានមកពីណា?សិប្បកម្មជាអ្វី
ស្វែងរក​សម្រាប់

版权申明 | 隐私权政策 | រក្សាសិទ្ធិ @2018 ចំណេះ​ដឹង encyclopedic ពិភព​លោក